Friday, September 28, 2007

Crafttvweekly boekje dl 2/ booklet part 2

Hier zie je hoe het boekje is geworden als alle bladzijdes er zijn ingenaaid. Volg de instructie van de video en de geschreven instructie en je kan gwoon niet misgaan,

Here you see the finished booklet. If you follow the instructions of the video and the written instruction, you cannot go wrong.


Als je ook de kleine file folders er in wil naaien, dan moet je dit wel van te voren plannen, gaatjes erin prikken en meenaaien. Dit kan later niet meer, dan kun je ze er alleen nog inplakken.
If you also want to add the small file folders, than you need to do some planning ahead. prick also whole in these and sew them together with th big pages. Afterwards you cannot do it anymore, than you cn only glue them to the page.


Hier zie je hoe het genaaide boekje er uit ziet. Je plakt ook alleen de achterkant vast en blijft dit zien. Het totale boekje is 11 x 13,5 cm en de breedte van de rug is 3,5 cm.
Here you see the inside of the booklet with the sewing. Only the last page is glued to the cover, so you keep on seing the binding. The finished booklet is: 4 1/4 x 5 1/4 inch and the back is 1 1/4 inch.
Bezoek www.crafttvweekly.com voor het filmpje van het boekje.
Visit www.crafttvweekly for the movie of this booklet.

1 comment:

Shell said...

LOVE your book Hetty :) I haven't tried this one yet but I'm definitely going to! And thank you very much for the english translations!!! :D