Thursday, April 19, 2007

Polished-Rainbow Technique

Weer een andere techniek uitgeprobeerd van de Techniek Junkies en natuurlijk mijn laatste koffiestempels hiervoor gebruikt! Again an other technique by the Technique Junkies and of course I used my latest coffee stamps!

No comments: